Predavanjem obilježen Međunarodni dan ljudskih prava

Galerija fotografija

Slika Slika Slika Slika Slika

“Gdje, uostalom, počinju univerzalna ljudska prava? U malim mjestima, blizu kuće – tako blizu i tako malena da se ne mogu vidjeti ni na jednoj karti svijeta. […] Osim ako ta prava tamo nemaju smisla, nigdje nemaju smisla. Bez usklađene akcije građana, da ih podržimo u blizini doma, uzalud ćemo tražiti napredak u širem svijetu.“

– Eleanor Roosevelt
 
Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se svake godine 10. prosinca – na dan kada je Opća skupština Ujedinjenih naroda 1948. godine usvojila Opću deklaraciju o ljudskim pravima. Tema ovogodišnjeg Dana ljudskih prava je: „JEDNAKOST: smanjenje nejednakosti i unaprijeđenje ljudskih prava“  

Sva ljudska bića su rođena slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Načela jednakosti i nediskriminacije u središtu su ljudskih prava. To uključuje rješavanje i pronalaženje rješenja za duboko ukorijenjene oblike diskriminacije koji su utjecali na najranjivije društvene skupine, posebice djecu, osobe s invaliditetom, žene i druge ranjive osobe.

Društva koja štite i promiču ljudska prava otpornija su za prevladavanje neočekivanih kriza kao što su pandemije, sukobi, korupcija, rodno uvjetovana nejednakost i diskriminacija te utjecaji klimatske krize. Jednakost i nediskriminacija ključni su za prevenciju: sva ljudska prava za sve, osiguravaju svima pristup preventivnim prednostima ljudskih prava.

Europska unija u svojoj Povelji o temeljnim pravima, donesenoj u svrhu jačanja i zaštite temeljnih prava u svjetlu promjena u društvu, društvenog napretka, sigurnosti građana te znanstvenog i tehnološkog razvoja promiče načela :
 

Dostojanstva
Slobode
Jednakosti
Solidarnosti
Prava građana
Pravde i pravičnosti

 
Povelja Europske unije o temeljnim pravima
 
Ravnateljstvo policije i Policijska uprava šibensko-kninska povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, organizirali su preventivno-edukativnu aktivnost, namijenjenu policijskim službenicima Interventne policije pod nazivom: „Načelo nediskriminacije – jedno od temeljnih načela zaštite ljudskih prava i sloboda“, s posebnim naglaskom na zaštitu ranjivih skupina.
 
Stranica

Izvor

Najnovije