Poziv na testiranje i razgovor

Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljenog dana 29.12.2021. godine u Narodnim novinama broj 145/2021, na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i na web-stranici Policijske uprave ličko-senjske za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu ličko-senjsku objavljuje poziv
 
POZIV
NA TESTIRANJE I RAZGOVOR
 
Kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu ličko-senjsku, objavljenog dana 29.12.2021. godine u Narodnim novinama broj 145/2021, na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i na web stranici Policijske uprave ličko-senjske za slijedeća radna mjesta:
 
1. Policijska postaja Otočac
    administrativni tajnik – 1 izvršitelj –  mjesto rada Otočac
 
Testiranje će se održati 31.siječnja 2022. godine u prostorijama Policijske uprave ličko-senjske, Gospić, Hrvatskog sokola 2, s početkom u 08,00 sati.
 
2. Policijska postaja Otočac
    daktilograf u smjeni – 1 izvršitelj – mjesto rada Otočac     
 
3. Policijska postaja Gospić
    daktilograf u smjeni – 1 izvršitelj – mjesto rada Gospić
 
Testiranje će se održati 31.siječnja 2022. godine u prostorijama Policijske uprave ličko-senjske, Gospić, Hrvatskog sokola 2, s početkom u 09,00 sati.
 
TESTIRANJE ĆE SE ODRŽATI SUKLADNO EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA
 
KANDIDATI NA TESTIRANJE MORAJU PRISTUPITI SA ZAŠTITNIM MASKAMA UZ OBAVEZNO PREDOČENJE COVID POTVRDE
 
NAPOMINJEMO DA KANDIDATI S POVIŠENOM TJELESNOM TEMPERATUROM, KANDIDATI KOJI SU U SAMOIZOLACIJI ILI KANDIDATI KOJI IMAJU MJERU COVID NEĆE BITI PUŠTENI U PROSTOR POLICIJSKE UPRAVE
 
Kandidati koji ispunjavaju uvjete biti će telefonski obaviješteni o točnom terminu testiranja.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web-stranici Policijske uprave ličko-senjske, https://licko-senjska-policija.gov.hr s objavom javnog natječaja.
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli /e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj. Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 053/675-230.
 
PRAVILA TESTIRANJA
 
1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u prostoriju gdje će se održati testiranje. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje je raspisan javni natječaj.
3. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova.
Smatra se da su kandidati zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
4.  Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
– razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju       kandidata/kinja;
  – ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja,   njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
5. Na razgovor (intervju) s Komisijom biti će pozvano 10 kandidata/kinja koji/e su postigli/e najbolje   rezultate po radnim mjestima, te svi kandidati/kinje koji/e dijele 10. mjesto rang liste. Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će biti pozvani svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
    
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata, interese te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.

Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama obavit će se 31. siječnja 2022. godine u 11,00 sati u prostorijama Policijske uprave ličko-senjske, Hrvatskog sokola 2.
Pisane vijesti

Izvor

Najnovije