Poziv na razgovor (intervju) kandidatima/kinjama

Komisija za provedbu oglasa za prijam namještenika na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu ličko-senjsku objavljuje poziv na razgovor
 
 POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa objavljenog dana 29. prosinca 2021.g. u „Narodnim novinama“ broj: 145/2021, na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Policijske uprave ličko-senjske, za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu ličko-senjsku, Odjel materijalno – financijskih poslova, za radno mjesto:

1.  spremačica – 2 izvršitelja
     – mjesto rada Donji Lapac
 
Razgovor će se održati dana 28. siječnja 2022. godine (petak) s početkom u 10,00 sati u prostorijama Policijske uprave ličko-senjske, Gospić, Hrvatskog sokola 2.
 
Kandidati/kinje koji udovoljavaju uvjetima iz oglasa bit će telefonski obaviješteni o terminu razgovora. 
Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na oglas.
 
PRAVILA RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
Po dolasku na razgovor od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.            
Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane  oglasom kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na oglas za radno mjesto ne mogu pristupiti razgovoru.
Kandidati koji nisu pristupili razgovoru (intervjuu) ne smatraju se više kandidatima u postupku.
 
Napomena:
RAZGOVOR (INTERVJU) ĆE SE ODRŽATI SUKLADNO EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA
KANDIDATI NA RAZGOVOR MORAJU PRISTUPITI SA ZAŠTITNIM MASKAMA UZ OBVEZNO PREDOČENJE COVID POTVRDE.
KANDIDATI S POVIŠENOM TJELESNOM TEMPERATUROM, KOJI SU U SAMOIZOLACIJI ILI KOJI IMAJU MJERU COVID NEĆE BITI PUŠTENI U SLUŽBENE PROSTORIJE POLICIJSKE UPRAVE LIČKO-SENJSKE.            
 
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje osobnu prezentaciju, sposobnosti i vještine komuniciranja, vještine interpersonalnih odnosa, motivaciju i osobne, ciljeve kandidata/kinja za rad.
Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale.
 
Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
 

Pisane vijesti

Izvor

Najnovije