Mostovci izašli s konkretnim prijedlozima za obnovu Grada Zagreba

Jučer su Mostovi nositelji lista iz zagrebačkih izbornih jedinica Nino Raspudić, Nikola Grmoja, Zvonimir Troskot i Marija Selak na konferenciji za novinare iznijeli svoje ideje i stavove o Zakonu o obnovi Zagreba nakon potresa. Marija Selak upozorila je na opasnost pojave strukovnog aktivizma koji je jasan pokazatelj toga da Grad Zagreb zapravo uopće ne prati struku.

„Važno je istaknuti da problem obnove grada Zagreba nakon potresa nije samo problem ojačavanja statike i njezino financiranje, već i imovinsko pravni problemi, konzervatorska zaštita i povijesne vrijednosti. U njegovoj pripremi je izostao studiozan i interdisciplinaran pristup, derogira prostorne planove i zakone o gradnji, zakone o javnoj nabavi i zakon o proračunu!“ – rekla je Marija Selak.

Nino Raspudić je, pak, najveći naglasak stavio na način koordinacije aktivnosti vezanih uz sanaciju potresa koje, kako je on rekao, trebaju biti vođene iz posebnog tijela koje treba biti osnovano u tu svrhu, a stavio je i poseban akcent na važnost komunikacije rekavši kako treba uspostaviti sustavnu komunikaciju sa svim segmentima javnosti.

„Obnova mora imati financijski aspekt, socijalni i društveni aspekt, imovinsko pravni aspekt, te kulturološki i ekološki aspekt.

Smatramo da treba osnovati tijelo za koordinaciju svih aktivnosti na sanaciji potresa, imenovati ključne i odgovorne osobe. Treba uključiti postojeće agencije i odgovorna tijela.

Treba formirati savjetodavna tijela, ključne stručnjake iz institucija, s fakulteta, stručnjake iz privatnog sektora iz RH, te stručnjake iz međunarodnih institucija.“

 

Zvonimir Troskot bio je usmjeren na obradu svih mogućih izvora financiranja koje treba strukturirati i napraviti plan angažiranja. Rekao je da bi se financiranje trebalo odvijati na nekoliko razina: 1. EU fondovi solidarnosti, 2. Vlada Republike Hrvatske, 3. Grad Zagreb i 4. sami vlasnici, te da u Mostu smatraju da EU, država ili Grad Zagreb ne bi trebali financirati obnovu unutarnjih uređenja tipa ličenje zidova i da bi se takvi troškovi trebali financirati iz zajedničkih pričuva stanara, ali da ozbiljni radovi poput rušenja objekata, postavljanja snažne statike, postavljanje novih izrazito stabilnih temelja te izgradnja novih nekretnina trebaju biti financirani iz fondova solidarnosti EU, sanacijskog fonda Ministarstva graditeljstva i proračuna Grada Zagreba.

 

Na kraju je riječ preuzeo Nikola Grmoja koji je ponovo pozvao na borbu protiv korupcije i upozorio kako se ni jedan plan ne može provesti ako su na ključnim mjestima krivi ljudi.

„Ja bih rekao da je glavna tema i obnove Grada Zagreba i promjena u Gradu Zagrebu i promjena u Hrvatskoj borba protiv korupcije s novim autentičnim ljudima. Trebaju nam jasne antikorupcijske mjere, koje je Most predlagao i u ovom sazivu Sabora, a koje se tiču javne nabave, otvorenih proračuna, proračunskih sredstava i svega onoga što jedna gradska uprava troši, a što mora biti javno vidljivo svim građanima Grada Zagreba.“ – zaključio je Grmoja, a za kraj je poručio biračima – više Mosta u Hrvatskom saboru znači manje korupcije u Gradu Zagrebu i u cijeloj Hrvatskoj.

 

Najnovije